Història de Lloret _ Construint des de 1957

Obres i Manteniments Lloret es va iniciar amb la finalitat de dedicar-se a la reparació i a la construcció d’obres a petita escala. A mitjans dels anys 80, coincidint amb l’entrada a la gerència d’Antoni Lloret García, Obres i Manteniments Lloret va experimentar un canvi substancial, centrant-se en l’obra civil i en el manteniment d’obres i instal·lacions d’empreses del sector industrial.

A principis dels anys 90 es va iniciar la promoció d’habitatges plurifamiliars i unifamiliars. I el 1995 es va iniciar la construcció de depuradores, així com el manteniment d’instal·lacions d’empreses del sector industrial en tot l’àmbit nacional.

En els darrers anys, i seguint amb la política de potenciar la presència d’Obres i Manteniments Lloret en diversos sectors, es va iniciar una nova àrea de l’empresa dedicada a la restauració d’edificis històrics per a la seva venda posterior, tan a Catalunya com a la resta d’Espanya. I va ser el 2008 quan aquesta àrea es va estendre al sud de França.

Obres i Manteniments Lloret, empresa d’àmplia tradició familiar que actualment compta amb la tercera generació a l’empresa, ha dedicat des del 1957 tots els seus esforços al sector de la construcció, incidint bàsicament en la construcció d’obra civil, l’edificació, la promoció d’habitatges i la rehabilitació d’edificis.

Antoni Lloret García, 1985.

Furgoneta de Lloret. Granollers, 1985.

Valors _ Els nostres fonaments

La qualitat humana, ètica i el respecte mutu entre els treballadors ha sigut sempre el més important en la filosofia d’Obres i Manteniments Lloret.

Des dels seus inicis ha posat una atenció especial en la seguretat en el treball: invertint grans mitjans (humans i materials) per afavorir la prevenció d’accidents i el compliment de la normativa vigent.

A més a més, a Lloret saben que el més important de complir els objectius és fer-ho en equip.

Objectius _ Creixent amb compromís

Lloret té grans objectius referents a la qualitat, la prevenció de riscos laborals i la protecció del medi ambient.

És conscient de la seva responsabilitat amb l’entorn social on desenvolupa la seva activitat. Un entorn cada vegada més exigent i sensible.

Promou el creixement empresarial continuat, sostenible i rentable que resolgui les necessitats dels seus client, proveïdors i de la societat en general.

En aquest sentit, Obres i Manteniments Lloret va ser una de les primeres empreses constructores de Catalunya en obtenir la ISO 9002.