SIG – Sistema Integrat de Gestió _ Els nostres 3 pilars

El desembre del 1998, Obres i Manteniments Lloret va implantar la Normativa Internacional ISO 9002:1994, sent així una de les primeres empreses constructores de Catalunya en certificar-se.

La responsabilitat de l’empresa respecte a la qualitat va anar creixent i va adaptar el seu Sistema de Gestió de la Qualitat a la Normativa ISO l’abril del 2005. Des d’aquell moment també va adquirir el compromís de vetllat per a la millora contínua amb el Sistema Integrat de Gestió (SIG) basat en les normes ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Lloret estableix nous objectius i revisa el contingut del Sistema Integrat de Gestió periòdicament. D’aquesta manera assegura la seva adaptació a les noves exigències i l’assoliment dels estàndards més alts de seguretat, qualitat i respecte al medi ambient.

Seguretat

Lloret desenvolupa activitats formatives sobre seguretat i prevenció de riscos laborals. Garanteix la participació, informació i sensibilització de tots els treballadors, estimulant així, el seu desenvolupament professional i creixement personal.

Tot el personal d’obra té diverses formacions en Prevenció de Riscos per aconseguir una participació activa en el control de seguretat a l’obra.

ISO 45001

des del 2013

Qualitat

Lloret té el ferm compromís de vetllar per a la millora continua de l’eficàcia en el seu Sistema Integrat de Gestió (SIG). Amb regularitat, estableix nous objectius i revisa el contingut per donar resposta a les últimes exigències del mercat.

D’aquesta manera s’adapta a les noves exigències i assoleix els estàndards més alts de qualitat. Així ofereix un producte acabat de la màxima qualitat.

ISO 9001

des del 2005

Medi ambient

Sempre que és possible Obres i Manteniments Lloret implementa procediments de treball per prevenir, reduir o eliminar l’impacte ambiental de les seves activitats.

Procura aconseguir el major grau d’eficiència dels recursos naturals i energètics empleats. Promou la reutilització, el reciclatge, la recuperació i la separació de materials usats i residus.

ISO 14001

des del 2013

Medalla Platinum EcoVadis _ En el top 1% en sostenibilitat

Obres i Manteniments Lloret obté el maig de 2022 la Medalla Platinum en la Qualificació de Sostenibilitat Corporativa d’EcoVadis, situant-la entre l’1% d’empreses més destacades en sostenibilitat corporativa. Aquest és un èxit important per Obres i Manteniments Lloret que li permet alinear-se amb el creixement continuat dels requisits dels clients en sostenibilitat.

El segell EcoVadis és considerat el distintiu de sostenibilitat corporativa més prestigiós i fiable del món. Seguint una metodologia de 7 indicadors de gestió en base a 21 criteris de sostenibilitat agrupats en els àmbits de medi ambient, ètica, drets humans i compres sostenibles.